سریال فروید قسمت چهارم

3,000 تومان

قسمت چهارم: توتم و تابو (Totem und Taboo)

آرزوها – و کابوسها – هنگامی که فروید در آستانه تخریب خود قرار می گیرند ، به حقیقت می پیوندند و سوفیا و ویکتور عمیق ترین خواسته های خود را درمی یابند.

توضیحات

Wünsche – und Albträume – werden wahr, als Freud am Rande der Selbstzerstörung schwankt und Sophia und Viktor ihre tiefsten Wünsche verwirklichen.

you're currently offline