سریال فروید قسمت پنجم

3,000 تومان

قسمت پنجم: تمنا (Sehnsucht)

فلور که از کابوسی وحشتناک بیدار شده اما قادر به رهایی از یک کابوس زنده نیست، با فروید می جنگد. قاتلان وقتی نزدیک می شوند که خشم بی حد و حصر ایجاد می شود.

توضیحات

Aus einem schrecklichen Traum geweckt, aber nicht in der Lage, einen lebenden Albtraum zu erschüttern, kämpft Fleur mit Freud. Mörder nähern sich, als eine bodenlose Wut aufkommt.

you're currently offline