سریال فروید قسمت ششم

3,000 تومان

قسمت ششم: قهقرا (Zurückentwicklung)

آثار یک زخم عمیق تر از آن است که حتی فروید در هنگام معاینه یک پیانیست مرده مشکوک شود. ویکتور دعوت نامه ای را می پذیرد و….

توضیحات

Die Auswirkungen eines Traumas sind tiefer als selbst Freud vermutet, als er einen toten Pianisten untersucht. Viktor nimmt eine Einladung an und Kiss konfrontiert Heinz.

you're currently offline