سریال فروید قسمت دوم

3,000 تومان

قسمت دوم: ضربه روحی (Trauma)

فروید مقامات را در یافتن یک بی گناه گمشده یاری می کند. اما او برای پیدا کردن حقیقت باید با یک فرد خارج از ماجرا همکاری کند.

توضیحات

Freud weist die Behörden auf die Suche nach einer verlorenen Unschuld hin. Aber er muss mit einem Außenstehenden zusammenarbeiten, um die Wahrheit herauszufinden.

you're currently offline