سریال فروید قسمت سوم

3,000 تومان

قسمت سوم: خوابگردی (Schlafwandeln)

یک دوئل به عواقب ناگوار می انجامد. سوفیا دانه های کشنده را کشت می کند ، یک رویاپرداز بیدار می شود و فروید می آموزد که چگونه ذهنی بسته را باز کند.

توضیحات

Ein Duell nimmt eine überraschende Wendung mit schlimmen Konsequenzen. Sophia pflanzt tödliche Samen, ein Träumer erwacht und Freud lernt, wie man einen geschlossenen Geist freischaltet.

you're currently offline