آزمون سطح A2

5,000 تومان

این آزمون برای نوجوانان و بزرگسالان طراحی شده و زبان آموز برای قبولی در آن باید از دانش پایه ای زبان آلمانی برخوردار باشد.
این امتحان برابر با سطح A2 دومین سطح از سطوح ششگانه موجود در جدول GER (مرجع مشترک در اروپا برای سطوح مختلف زبان) است و برای رسیدن به این سطح، بسته به دانش قبلی و شرایط یاد گیری، نیاز به 200 تا 300 واحد درسی 45 دقیقه ای دارید.

نکته: هر شرکت کننده قادر خواهد بود طی 24 ساعت، سه بار در این آزمون شرکت کرده و توانایی خود را برای دریافت مدرک این سطح بیازماید.

دسته:

توضیحات

پس ازقبولی در این امتحان:

– قادر خواهید بود اطلاعات مهم در گفت وگو های روزمره را متوجه شوید و آنچه که در رادیو یا تلفن می شنوید را بفهمید.
– می توانید اطلاعاتی که در مقاله ها ی کوتاه روزنامه ها، تبلیغات و اطلاعیه های مربوط به زندگی روزمره و اطلاعاتی که در بوردها نوشته می شوند را بفهمید.
– به راحتی می توانید فرم های موجود در فروشگاه ها، بانک ها و یا ادارات را پر کنید.
– توانایی خواهید داشت خود را معرفی کنید و با دیگران در مورد زندگی شخصی خود گفت وگو کنید.
– قادر هستید برای توافق در موضوعی با دیگران مذاکره نمایید.

you're currently offline