سوالات خود در مورد آموزش و گرامر زبان و نیز ابهاماتی که در خصوص زمان و نحوه یادگیری زبان آلمانی دارید را اینجا مطرح کنید.

 

Wise Chat
Only logged in users are allowed to enter the chat