13 فوریه، 75 امین سالگرد بمباران شهر درسدن آلمان

در 13 فوریه 1945 شهر درسدن به وسیله بمب افکن های بریتانیایی بمباران شده و تقریبا به صورت کامل نابود شد.  انگلیس در چندین موج حمله هزاران تن بمب را روی این شهر ریخت که طی آن 25 هزار نفر کشته شدند.

زخم های عمیق این فاجعه تا امروز همچنان درمان نشده و امسال مردم این شهر 75 سالگرد این فاجعه و قربانیان آن را گرامی داشتند. این حمله هوایی تا 15 فوریه ادامه داشت. درسدن یکی از شهرهای قدیمی در شرق آلمان است.

رئیس جمهور آلمان به همین مناسبت مراسی بزرگداشتی را در کاخ فرهنگ شهر درسدن برگزار کرده و سخنرانی کرد. وی همچنین در زنجیره انسانی که به مناسبت گرامیداشت این واقعه در این شهر تشکیل می شود شرکت کرد.

حمله به شهر درسدن یکی از جنجالی ترین اعمال متفقین در جریان جنگ جهانی دوم بوده است.

منبع آلمانی

1
News

دیدگاه

you're currently offline