نقش پر رنگ زنان در عرصه علم و فن آوری اروپا

اداره آمار اروپا (یورو استات) در گزارشی از نقش پر رنگ زنان اروپا در علم و فن آوری خبر داده است.

آلمانیوم- بر اساس آمارهای ارائه شده در یورو استات در سال 2018 تقریبا 46 درصد و یا حدود 184 هزار از هر 402 هزار دانشمند و تکنسین در اتریش زن بوده اند.

بر این اساس از اتحادیه اروپا تقریبا 15 میلیون نفر ( بدون انگلیس) در این زمینه ها اشتغال دارند که شامل تقریبا 41 درصد زنان می شود.

11 فوریه روز جهانی زنان و دختران در علم است. در تاریخ 22 دسامبر سال 2015 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت با وضع قطعنامه ای، سالیانه یک روز را به گرامیداشت نقش مهم زنان و دختران در علم و فناوری اختصاص دهد.

در این راستا ، 11 فوریه به عنوان “روز جهانی زنان و دختران در علم” انتخاب شد.

امسال پنجمین سالی است که این روز توسط “یونسکو” و ”  زنان سازمان ملل متحد” و با همکاری موسسات جامعه مدنی جشن گرفته می‌شود.

بر اساس آمار یورو استات نسبت جنسیت در بخش های مختلف متفاوت است. در حالی که مردان به ویژه در صنعت تولید با 79 درصد پیشتاز هستند، اما در بخش خدمات با 54 درصد مردان و 46 درصد زنان شاغل تعادل بیشتری برقرار است.

بر اساس این گزارش در کشورهای لیتوانی (57 درصد)، بلغارستان و لتونی ( هر یک 52 درصد) و دانمارک ( 51 درصد) زنان اکثریت در مشاغل علمی و  مهندسی را به خود اختصاص داده اند.

در آلمان هم 33 درصد زنان در این زمینه شاغل هستند.

منبع آلمانی

0
News

دیدگاه

you're currently offline