کتاب های الکترونیکی در مورد آلمان و زبان آلمانی

آشنایی با کشور  آلمان

Ashnaie-Ba-Keshvare-Alman_(www.rozbook.com)

Ashnaie-Ba-Keshvare-Alman_(www.rozbook.com)

 

شازده کوچولو

Der-kleine-Prinz-www.zabanesh.com_
“]

گرامر مختصر آلمانی با تمرین

Fang_an_-_Grammatik_Ganz_Klar

Fang_an_-_Grammatik_Ganz_Klar

 

قصه های آنتون (داستان های کودکانه)

Anton_Geschichten

Anton_Geschichten

سیندرلا

Aschenputtel

کتاب مقدس (ترجمه مارتین لوتر)

Bibel_Luther_1912

قصر نامرئی

Das unsichtbare Schloss

جادوگر پیر و گربه نره

Die alte Hexe und der Kater

مطالعه خلاقانه

Kreatives Lesen

زیباترین قصه‌ها برای مطالعه

MaerchenbuchTheaSchoentaube