نگاهی به محرومیت زنان آلمانی در گذشته

آلمانیوم-زنان آلمانی در گذشته از چه چیزهایی محروم بودند:

حق تحصیل تا سال 1900
حق رای تا 1918
حق کار بدون اجازه شوهر تا 1958
حق برابر در طلاق گرفتن تا 1977

0
News

دیدگاه

you're currently offline