نارضایتی بالای شهروندان آلمانی از شرایط شغلی

نتایج جدیدترین نظر سنجی موسسه معتبر یوگو نشان می دهد که حدود 51 درصد شهروندان آلمانی از شرایط کاری فعلی خود ناراضی هستند.

نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که به ویژه جوانان آلمانی درباره شرایط کاری خود ناراضی هستند. بر این اساس حدود 60 درصد نسل تا 20 سال و سنین بین 39-24 سال خواستار تغییر در شرایط شغلی خود هستند.

این نظر سنجی از بین 2131 مرد و زن شاغل در آلمان در دسامبر سال 2019 انجام شده و شرکت کنندگان در این نظر سنجی در مشاغل مختلف مشغول به کار بودند.

دکتر “کریستین زیدلر” از یک انستیتوی روانشناسی در برلین علت نارضایتی بالا از مشاغل در بین شهروندان آلمانی را این دانست که بسیاری ارزش ها در دنیای کار تغییر کرده است.

به گفته وی شهروندان امروزه در آلمان تنها به دنبال یک شغل امن نیستند، بلکه عوامل دیگر مانند داشتن زمانی برای بودن در کنار خانواده و یا مدیریت زمان و یک برنامه زمانی انعطاف پذیر هم برای آن ها اهمیت دارد.

   منبع آلمانی

دیدگاه

you're currently offline