DT.ÜBEN Lesen & Schreiben A1 

 

تدریس تمرین های مربوط به زبان آلمانی در سطح A1

بخش هایی از کتاب «تمرین آلمانی، خواندن و نوشتن» انتشارات هوبر آلمان

در صورت تمایل برای استفاده بیشتر از مباحث این درس، می توانید منابع مورد استفاده در کلاس را از فروشگاه همین سایت بخش «منابع آزمون و تحقیق» دانلود کنید.

 

 

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم