انواع دوره های آنلاین

این دوره ها با حضور همزمان استاد و زبان آموزان در کلاس آنلاین و با امکانات سمعی و بصری روز برگزار می شود.

دوره های ترمیک

دوره های خصوصی

دوره های مکالمه

دوره های آمادگی آزمون