تدریس Schritte 1

این دوره رایگان است. لطفا پس از تماشای فیلم ها نظرات و پیشنهادات خود را

از طریق «بخش گفتگوی آنلاین» و یا ای میل سایت (info@almanium.com)

با ما در میان بگذارید.

پی دی اف و صوت کتاب های شریته و متن پیاده شده بخش های صوتی را می توانید یکجا از بخش فروشگاه همین سایت تهیه کنید.

 

جلسه اول

 

 

 

 


جلسه دوم

 

 

 

 


جلسه سوم

 

 

 

 


جلسه چهارم

 

 

 

 


جلسه پنجم

 

 

 

 


جلسه ششم

 

 

 

 


جلسه هفتم

 

 

 

 


جلسه هشتم

 

 

 

 


جلسه نهم

 

 

 

 


جلسه دهم

 

 

 

 


جلسه یازدهم

 

 

 

 


جلسه دوازدهم

 

 

 

 


جلسه سیزدهم

 

 

 

 


جلسه چهاردهم

 

 

 

 


جلسه پانزدهم

 

 

 

 


جلسه شانزدهم

 

 

 

 


جلسه هفدهم

 

 

 

 


جلسه هجدهم

 

 

 

 


جلسه نوزدهم

 

 

 

 


جلسه بیستم