دوره تدریس کتاب های Schritte

در این دوره زبان آموزان می توانند پس از تهیه «بسته کامل کتاب های شریته» از ویدیو های ضبط شده تدریس هر کتاب استفاده کرده و اشکالات خود را از طریق «بخش گفتگوی آنلاین» و یا ای میل سایت (info@almanium.com) با مدرس در میان بگذارند. در صورت درخواست زبان آموز یک جلسه رفع اشکال آنلاین نیز برای هر کتاب برگزار می شود.

تدریس آفلاین Schritte 1

تدریس آفلاین Schritte 2

تدریس آفلاین Schritte 3

تدریس آفلاین Schritte 4

تدریس آفلاین Schritte 5

تدریس آفلاین Schritte 6