• یک سوم از آلمان هنوز از جنگل پوشیده شده است.
  • آلمان عضو اتحادیه اروپا است.
  • 65 درصد از بزرگراه های آلمان محدودیت سرعت ندارند.
  • دانشگاه برای همه (حتی غیر آلمانی ها) رایگان است. در سال ۲۰۱۴ آلمان شهریه دانشگاه ها را حتی برای دانشجویان بین المللی لغو کرد.
  • جمعیت آلمان رو به کاهش است. جمعیت این کشور در دهه‌ گذشته حدود دو میلیون نفر کاهش یافته است.
  • از سال ۱۹۸۹ تا سال ۲۰۰۹ حدود دو هزار مدرسه در آلمان به‌ دلیل کمبود دانش‌آموز بسته شد.
  • بیش از 2100 قلعه در آلمان وجود دارد.
  • آلمان هفتمین کشور بزرگ اروپا است که ۱۳۷،۸۴۷ مایل مربع مساحت دارد که ۳۴،۸۳۶ مایل مربع آن توسط خشکی پوشش داده شده و ۳،۰۱۱ مایل مربع آن شامل آب است.
  • برلین بزرگترین ایستگاه قطار در اروپا را دارد.

مشاهیر آلمان

جغرافیای آلمان